Osiedle

WSZYSTKIE MIESZKANIA DOSTĘPNE W PROGRAMIE MDM

Od stycznia 2014 r. kupujący swoje pierwsze „M” mogą liczyć na pomoc państwa w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”.
Pomoc polega na dofinansowaniu wkładu własnego. Rodziny z trójką dzieci, mogą dodatkowo dostać pomoc na wcześniejszą spłatę części kapitału kredytu. 

Jakie warunki trzeba spełnić?

 • nie można posiadać innego mieszkania (także w przeszłości)
 • wiek do 35 lat (w przypadku małżeństw decyduje wiek młodszego małżonka)
 • zakup na rynku pierwotnym lokalu mieszkalnego do 75 m2  
 • zaciągnięty kredyt na co najmniej 50% ceny mieszkania, na co najmniej 15 lat

Na jakie dofinansowanie można liczyć?

 • dopłata do 50 m2 (nie więcej niż powierzchnia kupowanego mieszkania)
 • 10% dopłaty do wkładu własnego dla osób samotnych i małżeństw bez dzieci
 • 15% dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących co najmniej jedno dziecko
 • dodatkowe 5% na wcześniejszą przedterminową spłatę części kapitału kredytu dla osób,
  którym w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie
  (lub kolejne) wychowywane dziecko

 

YARD DEVELOPMENT ©2014